Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej

w Stróżach i jej Filii

 

 

 

GBP Stróże

184451867

Poniedziałek, Wtorek, Piątek     8.00 - 14.00

Środa  11.00 - 17.00

Czwartek - nieczynna

biblioteka.stroze@onet.pl

 

GBP Biała Niżna

184451329

 

Wtorek 12.00 - 17.00

Środa, Piątek  12.00- 16.00

biblioteka.biala.grodek@onet.pl

GBP Binczarowa

 

 

Poniedziałek 13.30 - 16.30

Wtorek 13.30 - 16.00

Środa,   7.30 - 10.00

Czwartek 13.30 - 15.00

Piątek 7.30 - 10.00

biblioteka.binczarowa@onet.pl

 

 

GBP Cieniawa

182610067

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 14.00 - 17.00

Środa 11.00 - 15.00

biblioteka.cieniawa@onet.pl

 

GBP Florynka

184426760

 

 

Poniedziałek 13.00 - 17.00

Wtorek 10.30 - 14.30

Środa 10.30 - 14.30

Czwartek 10.30 - 14.30

Piątek 13.00 - 17.00

biblioteka.florynka@onet.pl

 

GBP Gródek

 

 

Poniedziałek, Czwartek 10.00 - 14.00

Środa 7.30 - 11.30

biblioteka.biala.grodek@onet.pl

 

 

GBP Kąclowa

184453793

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Środa 13.00 - 17.00

Piątek 10.00 - 14.00

biblioteka.kaclowa@onet.pl

 

 

GBP Krużlowa

184473295

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Piatek 9.00 - 16.00

Śoda 11.00 - 18.00

biblioteka.kruzlowa@onet.pl

 

 

GBP Ptaszkowa

184455077
 

 

 

Poniedziałek, Wtorek  12.00 - 15.00

Środa 14.00 - 17.00

Czwartek, Piątek 11.00 - 15.00

biblioteka.ptaszkowa@onet.pl

 

 

GBP Stara Wieś

 

 

Wtorek, Środa, Piątek  15.00 - 17.30

Czwartek 12.00 - 14.30

biblioteka.stara.wies@onet.pl