Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej

w Stróżach i jej Filii

 

 

 

GBP Stróże

184451867

Poniedziałek, Wtorek, Środa    8.00 - 13.30

biblioteka.stroze@onet.pl

 

GBP Biała Niżna

184451329

 

Wtorek, Piątek  12.00- 17.00

Środa 12.00 - 16.00

biblioteka.biala.grodek@onet.pl

GBP Binczarowa

 

 

Poniedziałek   13.30 - 16.00

Środa, Piątek   7.30 - 10.00

biblioteka.binczarowa@onet.pl

 

 

GBP Cieniawa

182610067

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Piątek     14.00 - 17.00

biblioteka.cieniawa@onet.pl

 

GBP Florynka

184426760

 

 

Poniedziałek     11.00 - 16.30

Środa, Piątek      9.00 - 14.30

biblioteka.florynka@onet.pl

 

GBP Gródek

 

 

Poniedziałek, Czwartek   12.00 - 17.00

Środa 8.00 - 11.30

biblioteka.biala.grodek@onet.pl

 

GBP Kąclowa

184453793

 

 

Poniedziałek, Środa, Piątek  12.00 - 15.30

biblioteka.kaclowa@onet.pl

 

GBP Krużlowa

184473295

 

 

Poniedziałek, Piątek    8.00 - 14.30

Środa    10.00 - 16.30

biblioteka.kruzlowa@onet.pl

 

 

GBP Ptaszkowa

184455077
 

 

 

Poniedziałek  12.00 - 15.30

Środa   14.00 - 17.30

Czwartek   11.00 - 14.30

biblioteka.ptaszkowa@onet.pl

 

 

GBP Stara Wieś

 

 

Poniedziałek, Środa, Piątek   12.00 - 15.30

biblioteka.stara.wies@onet.pl