Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

O nas

Treść

 Historia biblioteki w Stróżach

 

        Biblioteka w Stróżach, powstała przed II wojną światową, o czym świadczą nieliczne zachowane egzemplarze księgozbioru, opieczętowane pieczęcią „ Biblioteka Powszechna w Stróżach Wyżnych”, są to książki wydane w 1929 roku przez Wydawnictwo „Rój”. Z wypowiedzi starszych mieszkańców Stróż, którzy wówczas korzystali z usług Biblioteki Powszechnej: P.P. Stanisława Nowaka, Stanisława Górowskiego, Kazimiery Jesionek, wiadomo że, Biblioteka początkowo mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej (obecnie w tym miejscu budowany jest kościół) a następnie została  przeniesiona do budynku socjalnego byłej Rafinerii Ropy Naftowej (obecnie „Ramex”). W budynku tym siedzibę swą miała także Gromadzka Rada Narodowa. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Pani Wiktoria Brach-pedagog- „zasłużony bibliotekarz” za upowszechnianie czytelnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej. Ówczesny księgozbiór liczył około 8 tysięcy woluminów. W 1954 r. wprowadzony został nowy podział administracyjny kraju, powstała w Stróżach Gromadzka Rada Narodowa. Biblioteka otrzymała pieczęć „Gromadzka Biblioteka Publiczna w Stróżach”,  jej kierownikiem została Pani Wiktoria Brach (do roku 1970 r.), opiekę instrukcyjno-metodyczną objęła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gorlicach oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki sieci nadrzędnej wspierały finansowo placówkę, dbając o fachowy rozwój. W 1955 r. zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki księgozbiór istniejący z okresu przedwojennego uległ selekcji. Biblioteka została utworzona od podstaw. Założono nowe księgi inwentarzowe. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gorlicach przekazała znaczną ilość swego księgozbioru nowej placówce. W tym okresie, rozpoczęto budowę nowego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej (obecnie zajmuje go Ośrodek Zdrowia) gdzie przeznaczono pomieszczenia dla biblioteki. W 1970 r.  nastąpiła, druga przeprowadzka zbiorów do nowego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, gdzie warunki pracy uległy znacznej poprawie. Biblioteka otworzyła  wypożyczalnię wraz z czytelnią książek i czasopism (25 tytułów), punkty biblioteczne we wsi Polna i Wyskitna. W 1973 r. placówka przekazana została, Pani Helenie Morajdzie która prowadziła bibliotekę do 2003 r. Ówczesny naczelnik Urzędu Gminy Pan Adam  Ziomek, doceniając znaczenie i rolę biblioteki jako instytucji , upowszechniającej wiedzę i kulturę w środowisku, czynił starania o poprawę powierzchni lokalowej. Rezultatem tych zabiegów było oddanie dla potrzeb biblioteki dużego pomieszczenia powierzchni 58 m² w budynku Szkoły Podstawowej, gdzie biblioteka otrzymała dużą wypożyczalnię wraz z czytelnią 80 m² (trzecia przeprowadzka).

W 1975r. nastąpiła kolejna zmiana administracyjna - Urząd Gminy w Stróżach został rozwiązany, miejscowość przechodzi pod zarząd Urzędu Miasta i Gminy w Grybowie. Tym samym biblioteka otrzymała nazwę i pieczęć Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Grybowie.  Od grudnia 1991 r. uchwała Rady Gminy Grybów – nowej jednostki samorządowej – utworzona została Wiejska Biblioteka Publiczna w Stróżach. Następnie od maja 2001 roku z chwilą połączenia wiejskich bibliotek utworzona została Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach. W skład nowej instytucji oprócz głównej biblioteki weszły Filie w miejscowościach; Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Wyżna, Ptaszkowa i Stara Wieś. W 1981 r. biblioteka, straciła pomieszczenia, na rzecz szkoły. Z dużego lokalu, księgozbiór przeniesiono do pomieszczenia w tym samym budynku lecz o powierzchni 18 m², gdzie mieścił się do grudnia 1996 roku. Lokal ten pod każdym względem nie spełniał wymogów współczesnej biblioteki,  był ciasny, zawilgocony, zbiory stłoczone, brakowało  miejsca dla, czytelników i czytelnię.

We wrześniu 1996 roku oddane zostało do użytku nowe skrzydło szkoły Podstawowej w Stróżach. gdzie biblioteka otrzymała trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 100 m² Przeprowadzka do nowego pomieszczenia miała miejsce w styczniu 1997 r., uroczyste otwarcie nastąpiło  w czerwcu 1997 r

Obecnie placówkę prowadzi Pani Agnieszka Rodak.

 
 
148395