Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Krużlowa Niżna

Treść

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Grybowie

FILIA Krużlowa Niżna

     Pierwsze wzmianki o bibliotece w Krużlowej pochodzą z 1597r. wówczas była to biblioteka parafialna. Jak podaje rocznik sądecki z 1967 roku ówczesny wizytator ks. K. Kazimierski przekazał dość szczegółowe informacje na temat bibliotek parafialnych na terenie Sądecczyzny. Posiadały one dzieła z zakresu teologii i kaznodziejstwa a także  literatury klasycznej. Taką bibliotekę parafialną posiadała również Krużlowa. Miała ona w swych zbiorach około 10 książek. Korzystali  z nich zapewne kierownicy szkół jak i kształcąca się młodzież. Filia biblioteki w Krużlowej według zapisów z księgi inwentarzowej, została założona 15 maja 1955 r. Jej prowadzeniem zajęła się Pani Antonina Potoczek- nauczycielka z miejscowej szkoły. W 1972 r. Opiekę nad biblioteką przejęła Pani Franciszka Polańska. W latach 1983-1992 kierownikiem była Pani Barbara Gurgul. Obecnie bibliotekę prowadzi Pani mgr Grażyna Gołyźniak.
Do lipca 1991 r. Placówka działała w strukturach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Grybów. W grudniu 1991 roku utworzona została Wiejska Biblioteka Publiczna w Krużlowej Niżnej. Od maja 2001 roku placówka działa jako filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z/s w Stróżach.
Biblioteka mieści się w odrębnym budynku.
Biblioteka posiada 9.264 o różnorodnej tematyce; dostęp do Internetu.
 

Godziny otwarcia:

Wtorek  7.30 - 15.30
Środa 9.00 -17.00
Czwartek

7.30 - 15.30                                                        

Piątek 7.30 - 15.30
Sobota  co druga w miesiącu 8.00-.12.00

 Imprezy organizowane przez bibliotekę:

- Ferie zimowe z biblioteką
- Wakacje z biblioteką
- Lekcje biblioteczne
- Pasowanie na czytelnika
- Konkursy czytelnicze
- Głośne czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- organizuje akcje ”książka i róża”
 

                                                                                                                                                      

137411