GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Grybowie

FILIA Cieniawa

Historia:

 

Od 1964 r. do1966 r. w Cieniawie istniał tylko punkt biblioteczny Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Ptaszkowej. Po otwarciu Domu Kultury w 1966 r. jedno pomieszczenie zostało zaadoptowane na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Cieniawie.  Do lipca 1991 roku placówka działała w strukturach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Grybów jako jej filia. Od grudnia 1991 roku utworzona została Wiejska Biblioteka Publiczna w Cieniawie. Od maja 2001 roku została włączona w struktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z/s w Stróżach jako filia. Biblioteka mieści się w budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Cieniawie. Placówkę prowadzi pani Danuta Brońska.  

W chwili obecnej w swoich zbiorach biblioteka posiada 8.489 woluminów o różnorodnej tematyce.


 Godziny otwarcia:

 

 •  poniedziałek 14:00 - 17:00
 •  wtorek 14:00 - 17:00
 •  środa 11:00 - 15:00
 •  czwartek 14:00 - 17:00
 •  piątek 14:00 - 17:00

 
W ramach promocji czytelnictwa biblioteka oferuje:

 

 • dostęp do internetu dla czytelników,
 • imprezy tematyczne,
 • głośne czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • pasowanie na czytelnika,
 • wakacje z biblioteką,
 • konkursy czytelnicze,
 • spotkania autorskie.