Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Budowa filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krużlowej Niżnej

GBP Stróże

Treść

Zadanie „Budowa filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krużlowej Niżnej” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2 081 936,25 zł.

148404