Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Seniorzy Wirtu@lnie

GBP Stróże

Treść

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Seniorzy Wirtu@lnie”, której celem jest popularyzowanie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie cyberzagrożeń, bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz narzędzi teleinformatycznych ułatwiających funkcjonowanie seniorom.

140253