Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Narodowe Czytanie 2023

GBP Stróże

Treść

 

Lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” -  wybitne dzieło w której autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, ale także przybliża folklor, szeroko rozumianą kulturę ludową, szlacheckie zwyczaje oraz bardzo wyraźnie przywołuje historię Rzeczypospolitej m. in. poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku .  Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku.

Organizatorem tegorocznego wydarzenia była biblioteka publiczna i biblioteka szkolna w Stróżach, wraz z bibliotekarzami panią Agnieszką Rodak i panią Agatą Szafran. 12 września na sali gimnastycznej zebrały się klasy od IV do VIII. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu okolicznościowego jaki wystosował prezydent RP. Następnie odczytane zostały fragmenty powieści, do których zaprosiliśmy pedagogów: panią Krystynę Obrzut, panią Joanne Gurbowicz oraz panią Janinę Obrzut – wieloletniego pracownika szkoły i bibliotekarza, oraz uczniów: Paulinę Potok, Joanne Obrzut, Amelie Karpińską i Tobiasz Markowicza. Po spotkaniu każdy uczestnik mógł na przyniesionym przez siebie egzemplarzu książki lub zeszycie do języka polskiego, przybić pamiątkową pieczątkę. Lektura nie należała do łatwych, ale barwne obrazki z życia Korczyńskich, Bohatyrowiczów i Kirłów umiliły  czas wszystkim zgromadzonym Z tego miejsca dziękujemy bardzo osobom czytającym za zaangażowanie i poświęcony czas. Jest to ogromny wkład w promowanie czytelnictwa oraz popularyzację literatury polskiej.    

148400