Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

180 rocznica urodzin Marii Konopnickej

GBP Stróże

Treść

W maju 2022 roku przypada 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej - polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, twórczynię "Roty".Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901-1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.

W 1902 roku w Krakowie i we Lwowie odbyły się obchody 25-lecia pracy literackiej Marii Konopnickiej, a rok później otrzymała w darze od narodu polskiego dworek z parkiem w Żarnowcu koło Krosna. Była honorową członkinią Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz wielu towarzystw i instytucji działających na ziemiach polskich, w Europie i USA. W 1908 roku opublikowała "Rotę" - wiersz patriotyczny, który był protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim i odegrał znaczącą rolę w dziejach Polaków. Po raz pierwszy pieśń, do muzyki Feliksa Nowowiejskiego, została wykonana 15 lipca 1910 roku pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie, który ufundował Ignacy Jan Paderewski - z okazji 500. rocznicy zwycięstwa nad zakonem krzyżackim. W 1926 roku władze niepodległej Rzeczypospolitej rozważały "Rotę" jako hymn narodowy. Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie. Pogrzeb, w którym uczestniczyło około 50 000 osób, był wielką manifestacją patriotyczną.

Włączając się w obchody 180 rocznicy urodzin pisarki, biblioteka publiczna w Stróżach przygotowała konkurs plastyczny na okładkę do książki lub wiersza Marii Konopnickiej. Regulamin pod plakatem.

 

„Projekt okładki do książki / wiersza Marii Konopnickiej”

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach obchodów 180 rocznicy urodzin pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki Marii Konopnickiej.

1.Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stróżach.

2.CZAS TRWANIA KONKURSU

Od 1 marca do 11 kwietnia 2022 roku. 

3.CELE KONKURSU

-zachęcenie dzieci do czytania książek

-popularyzacja obchodów Roku Marii Konopnickiej

-uczczenie pamięci pisarki

-zapoznanie uczestników konkursu z twórczością Marii Konopnickiej

-promocja biblioteki głównej wraz z filiami w środowisku lokalnym

-rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –VIII szkół podstawowych, oraz szkół średnich

kategoria I – klasy I – III

kategoria II – klasy IV- VI

kategoria III – klasy VII – VIII

kategoria IV – szkoły średnie

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. Prace muszą być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji, do każdej pracy należy dołączyć na przodzie metryczkę, która ma zawierać:

- imię i nazwisko,

- klasę uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych, złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

5.ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki do książki lub wiersza autorstwa Marii Konopnickiej. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści, nie naśladując istniejącej publikacji, stworzył własną wizję okładki.

6.FORMA PRACY

- format pracy – A4

- proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki

- projekt okładki powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu książki/wiersza i wprowadzającą w jej treść.

7.TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

Termin dostarczania prac upływa dnia 11 kwietnia 2022 roku. Prace konkursowe należy złożyć  do placówek bibliotecznych w danej miejscowości (Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Ptaszkowa, Stara Wieś, Stróże). Maksymalna liczba prac z jednej placówki – 12.

8.KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową powoła organizator konkursu. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

- sposób ujęcia tematu

- walory artystyczne

- oryginalność projektu

- kompozycja

- własna interpretacja

9.FINAŁ KONKURSU

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w „Tygodniu Bibliotek”, w maju 2022 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  na stronie internetowej biblioteki. Na laureatów konkursu czekają nagrody!

Prawa autorskie: Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac.

Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

127194