Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Bezpieczne zachowania w sieci

GBP Stróże

Treść

15 października 2021 roku biblioteka publiczna w Stróżach i w Gródku, zakończyła warsztaty „Bezpieczne zachowania w sieci”. Odbywały się one w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizuje Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Głównym celem projektów Sieć na kulturę było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. W zajęciach online uczestniczyła młodzież w wieku 10-14 lat ze Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach. Cykl szkoleń obejmował 31 godzin lekcyjnych warsztatów online, na których wzbogacaliśmy się o nową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci.

Dziękujemy uczestnikom i rodzicom za zaangażowanie, chęci i mile spędzony czas na nauce przez zabawę!

121396