Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Wielki kapłan i patriota - konkurs

GBP Stróże

Treść

XXVIII Gminny Konkurs Czytelniczy

Regulamin konkursu plastyczno – literackiego :

 Kardynał Stefan Wyszyński  - Wielki kapłan i patriota

Temat:

„Kardynał Stefan Wyszyński  - Wielki kapłan i patriota” – ilustracja lub praca literacka tematycznie związana z osobą kardynała Stefana Wyszyńskiego, uznanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej jako człowieka wiernego wartościom: „poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku dla Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski”, tym samym ustanowiono go jednym z patronów 2021 roku.

Czas trwania konkursu: 

- Od 11  kwietnia do 12 października 2021 roku.  

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Starej Wsi

Forma:

- plastyczna/ dowolna technika , format A4, A3 ,

Uczestnicy / forma plastyczna /

I kategoria: przedszkola – klasy 0

II kategoria: uczniowie klas 1-3

III kategoria: uczniowie klas 4-6

IV kategoria: uczniowie klas 7-8

Młodzież szkół średnich,

Forma:

 literacka – dowolna forma /wiersz, opowiadanie, biografia/

I kategoria: uczniowie klas 7-8

Młodzież szkół średnich

 Cel konkursu:

Upamiętnienie sylwetki kardynała Stefana Wyszyńskiego wielkiego kapłana  i patrioty uznanie dla „ Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Polaków ” 

Zachęcenie, dzieci, młodzież do bliższego poznania postaci Prymasa Tysiąclecia w dostępnych publikacjach i, książkach. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i literackich.

Zasady konkursu:

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w wybranej formie.

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika.

Każda praca powinna być podpisana imię nazwisko wiek.

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

Termin podsumowania konkursu zostanie podany do wiadomości zainteresowanych.

Kryteria oceny.

Forma plastyczna:

Samodzielność wykonania, pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem

Forma literacka:

Poprawna ortografia i interpunkcja.

Odpowiednia kompozycja.

Bogactwo języka .

 

 

118154