Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Nagroda Literacka

GBP Stróże

Treść

Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora na „Książkę o Sądecczyźnie” i „Sądeckiego Autora”.Konkurs ma na celu popularyzację książek o Sądecczyźnie i uhonorowanie sądeckich ludzi pióra.

Nagroda ma wyróżnić i wypromować najważniejsze dzieła, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz autorów wywodzących się z tego regionu. Regulamin nagrody nie przewiduje ograniczeń pod względem gatunków literackich. Wśród zgłoszonych w poprzednich edycjach publikacji są roczniki, pamiętniki, albumy z fotografiami, utwory literackie, poezja, słowniki, a także komiks.

Nagroda jest cykliczna, przyznawana raz w roku przez Kapitułe Konkursu na czele z przewodniczącą - Mariolą Berdychowską oraz czytelników portalu sądeczanin.info, oddający swoje głosy na ich zdaniem, najlepszą książkę o Sądecczyźnie i sądeckiego autora. Nagrody wręczane są co roku podczas uroczystej gali.

W tym roku do IX edycji konkursu o Nagrodę im ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”  Biblioteka Publiczna w Stróżach zgłosiła (dobrze znany mieszkańcom Stróż) album pana Krzysztofa Ligęzy pt. „Rozbudowa kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Stróżach”.

 Zdjęcie pobrano ze strony: www.facebook.com/Chromapress/

  Autor zdjęcia: W. Durlak

  Wydawnictwo jest plonem wieloletniej pracy, którą rozpoczęto w 2010 roku i kontynuowano do 2020. Album jest publikacja oryginalną, łączącą w sposób autorski praktykę dokumentalną i warstwę symboliczną związaną ze strefą wspólnotową, religijną, a nawet historiozoficzną. Książka zwraca uwagę zawartością wizualną oraz bardzo wysokim poziomem reprodukcji fotografii. Na potrzeby druku zastosowano najwyższą dostępną obecnie technologię druku dającą szczegółowość 450 linii na cal. 

Proboszcz parafii w Stróżach ks. Stanisław Betlej zadbał o przedstawienie w albumie rysu historycznego rozbudowy kościoła.

- Budowę kościoła parafialnego w Stróżach rozpoczęto w 1917 roku. Wielkim wysiłkiem mieszkańców i wspólnoty kolejarzy wybudowano go w stylu neogotyckim, wg projektu Adolfa Stopfa. Świątynia została konsekrowana przez abpa Leona Wałęgę w 1930 roku – napisał ks. proboszcz.

Przygotowania do rozbudowy świątyni trwały długo. Decyzję o jej rozbudowie podjął ks. Betlej z racji zwiększającej się liczby parafian z miejscowości: Stróże, części Wyskitnej i Białej Niżnej. Prace budowlane ruszyły w marcu 2011 roku. W ich trakcie odnaleziono oryginalny akt wmurowania kamienia węgielnego kościoła z 1919 roku. Zachował się w doskonałym stanie.

Autorem projektu rozbudowy jest arch. Mirosław Trzupek. Detale architektoniczne, podwyższenie wieży i wystrój kościoła projektował arch. Konrad Kochański. Projekty były konsultowane z konserwatorem zabytków, Józefem Stecem.

Krzysztof Ligęza wykonał ponad 6 tysięcy autorskich fotografii. W albumie zamieszczono 309 fotografii: 271 jego autorstwa. Jest też 16 fotografii archiwalnych i 22 ujęcia parafian.

Autorami zdjęć zamieszczonymi w albumie są: Krzysztof Ligęza, ks. Stanisław Betlej, ks. Włodzimierz Chwałek, Jerzy Liszka, Michał Potok, Ryszard Sędzik. Są zdjęcia z archiwum parafii i fotografie archiwalne ze zbiorów Sławomira Dziadzio i Alicji Łukasik.

Album zawiera fotografie ukazujące proces rozbudowy (2010-2020), wspólnotę parafialną (liturgia obrzędowość, portrety, wydarzenia), materiały archiwalne (1910-1957), a także reprodukcje dokumentów (faksymile).

Warto nadmienić, że Krzysztof Ligęza jest autorem nie tylko fotografii, ale także przygotowania graficznego: sekwencji i opisów fotografii oraz składu całej książki.

Wydawcą albumu jest PAN – FOTO – Krzysztof Ligęza, Publikacja liczy 256 stron, oprawa twarda.

                                                                                                                                                                                                                           

64067