Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Wznowienie działalności bibliotek

GBP Stróże

Treść

UWAGA!

Na podstawie § 10, ust.22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 1 grudnia 2020 roku do 27 grudnia 2020 roku wznawia się działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z/s w Stróżach oraz Filii w miejscowościach : Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawia , Florynka , Gródek , Kąclowa, Krużlowa Niżna, Ptaszkowa i Stara Wieś zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa i obsługi czytelników:

 • Czytelnik może wyłącznie wypożyczyć książki bez wolnego dostępu do książek.
 • Książki podaje bibliotekarz.
 • Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 • Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki.
 • Zostaje ustalony limit obecności czytelników w bibliotece w tym samym czasie w pomieszczeniu może przebywać  1 osoba .
 • Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (min. 2 metrów).
 • Czytelnie, stanowiska komputerowe oraz inne przestrzenie biblioteki pozostają zamknięte dla użytkowników do odwołania.
 • Zachęcamy przed przyjściem do biblioteki o przygotowanie listy książek lub zarezerwowanie ich on-line poprzez katalog elektroniczny lub telefonicznie.
 • Zbiory biblioteczne poddawane są trzydniowej kwarantannie, w związku z tym może nastąpić opóźnienie w dostępności danego tytułu.

Zasady ruchu:

 • Po wejściu do biblioteki zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa
 • Zdezynfekuj dłonie płynem znajdującym się na stanowisku  do dezynfekcji
 • Poruszaj się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem ruchu, zachowując odstęp min. 2 metry od kolejnej osoby
 • W korytarzu wejściowym znajdować się mogą maksymalnie 3 osoby
 • Poczekaj w wyznaczonym miejscu, dopóki aktualnie obsługiwana osoba nie opuści pomieszczenia . W pomieszczeniu biblioteki może znajdować się maksymalnie 1 osoba
 • Po odebraniu książki udaj się do wyznaczonego wyjścia
63132