Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Recytatorski konkurs online

GBP Stróże

Treść

 

POWIATOWY RECYTATORSKI  KONKURS ONLINE

„Ojciec Święty Jan Paweł II w poezji”

 

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, włączając się w tegoroczne obchody 100 Rocznicy Urodzin naszego Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła, zaprasza naszych najmłodszych czytelników 5 do 7 lat
z całego powiatu nowosądeckiego
do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim online

„Ojciec Święty Jan Paweł II w poezji”.

Jest to kolejna edycja Konkursu Powiatowego w ramach cyklu Przedszkolne Wierszyki. Tym razem jest to konkurs w zmienionej formie: recytujemy wiersze, nagrywamy i przesyłamy na adres e-mail: dladzieci.starysacz@gmail.com
do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z Regulaminem Konkursu Recytatorskiego.

Więcej informacji:

https://biblioteka-starysacz.pl/powiatowy-konkurs-recytatorski/

Tel.   18 446 00 95 wew.22

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

PATRONAT HONOROWY:

MAREK KWIATKOWSKI – STAROSTA NOWOSĄDECKI

JACEK LELEK – BURMISTRZ STAREGO SĄCZA

PATRONAT MEDIALNY:

                                     STAROSĄDECKIE INFO

64067