Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Uroczyste otwarcie Biblioteki w Krużlowej Niżnej

GBP Krużlowa Niżna
Uroczyste otwarcie Biblioteki w Krużlowej Niżnej

Treść

Inwestycja to koszt prawie 3 milionów zł, a dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” wyniosło ponad 2 miliony zł. Pozostałe koszty pokrył samorząd gminy. Zadanie Instytutu Książki „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” polega na wzmocnieniu potencjału bibliotek publicznych przez inwestycje w ich infrastrukturę.

 Uroczystość otwarcie biblioteki uświetnił występ  uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej przedstawieniem utworu pt. ”Rzepka” Julina Tuwima, oraz  zespołu regionalnego Krużlowianie.  Prelekcje na temat bibliotek w Powiecie Nowosądeckim wygłosiła Pani Monika Jackowicz Nowak, dyrektor Powiatowej i Miejsko -Gminnej Biblioteki w Starym Sączu. Rys historyczny biblioteki przdstawiła Grażyna Gołyźniak - pracownik biblioteki. Zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, następnie ksiądz Fabian Grębski dokonał poświęcenia obiektu. W spotkaniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele Instytutu Książki Pani Beata Najbar-Kołodziej – Główny Specjalista ds. Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego warz z Panią Wiesławą Kosałka – Główną Księgową Instytutu, Pani Marta Mordarska Radna Województwa Małopolskiego, Anna Radzik, Wiktor Obrzut Radni Powiatu Nowosądeckiego, bibliotekarze z gminy Grybów  i powiatu nowosądeckiego  Grybów na czele z Panią dyrektor Marią Majcher, radni gminni oraz sołtysi.

137411