Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Podsumowanie konkursu Z okazji 500 – letniej rocznicy powstania kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Krużlowej

GBP Krużlowa Niżna
Podsumowanie konkursu  Z okazji 500 – letniej rocznicy powstania  kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Krużlowej

Treść

      W dniu  31 lipca 2020r. w Bibliotece Publicznej w Krużlowej Niżnej odbyło się podsumowanie konkursu, "Wieś Krużlowa z historią parafialnego kościółka w tle'',który został zorganizowany dla upamiętnienia wyjątkowego jubileuszu jaki przypada w tym roku, 500 - setnej rocznicy powstania naszego parafialnego kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Organizatorami konkursu była  Biblioteka Publiczna w Krużlowej Niżnej, Zespól Szkolno- Przedszkolny w Krużlowej, Parafia w Krużlowej. 

    Powołana komisja dokonała oceny nadesłanych prac. W ocenie   formy plastycznej brano pod uwagę  pomysłowaść, oryginalność, nawiązanie do tematu, staranność oraz technikę wykonanej pracy. Natomiast w ocenie formy literackiej: ortografie, interpunkcje, odpowiednią kompozyce, znajomość tematu. Trudność w ocenie prac przyspożyła  różnorodność technik i pomysłów.

    Gąrace podziękowania dla  wszystkch uczestników konkursu za podjęcie trudu wykonania pracy, gratulujemy pomysłu i wyobraźni. 

Prace pokazane są na wystawie umieszczonej w podcieniach naszego kościoła, (na czsas odpustu) a potem w starym kościele  -  zachęcamy do obejrzenia.

Rozdanie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

64067