Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Podsumowanie konkursu Z okazji 500 – letniej rocznicy powstania kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Krużlowej

GBP Krużlowa Niżna
Podsumowanie konkursu  Z okazji 500 – letniej rocznicy powstania  kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Krużlowej

Treść

      W dniu  31 lipca 2020r. w Bibliotece Publicznej w Krużlowej Niżnej odbyło się podsumowanie konkursu, "Wieś Krużlowa z historią parafialnego kościółka w tle'',który został zorganizowany dla upamiętnienia wyjątkowego jubileuszu jaki przypada w tym roku, 500 - setnej rocznicy powstania naszego parafialnego kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Organizatorami konkursu była  Biblioteka Publiczna w Krużlowej Niżnej, Zespól Szkolno- Przedszkolny w Krużlowej, Parafia w Krużlowej. 

    Powołana komisja dokonała oceny nadesłanych prac. W ocenie   formy plastycznej brano pod uwagę  pomysłowaść, oryginalność, nawiązanie do tematu, staranność oraz technikę wykonanej pracy. Natomiast w ocenie formy literackiej: ortografie, interpunkcje, odpowiednią kompozyce, znajomość tematu. Trudność w ocenie prac przyspożyła  różnorodność technik i pomysłów. Ostatecznie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

 Do konkursu przystąpiło 46 uczestników. (forma plastyczna 38  osób, forma literacka 8 ).

 

Forma plastyczna

I kategoria – klasy 0       (3-7)

Tosia Chronowska -  I miejsce

Daria Wojtarowicz -  II  miejsce

Zuzanna  i Helena Jachowicz -  II miejsce   ex aequo

Maja Gruca  - III miejsce  ex aequo

Kasia Witnik  -  III miejsce  ex aequo

Nadia Jędrusik  - wyróżnienie

Karolina Stelmach -  wyróżnienie

Julia Niemas -  wyróżnienie     

Jakub Niemas - wyróżnienie

Ada Gruca -  nagroda za udział

Zofia Kwolek - nagroda za udział  

II kategoria  klasy    1-3         (8-10)

Wojciech Kwolek -  I miejsce  ex aequo

Amelia Jasińska -   I miejsce   ex aequo

Amelia Tarasek -    II miejsce

Klaudia Bołoz -  III miejsce ex aequo

Amelia Gaborek - III miejsce ex aequo

Weronika Górczyk -  III miejsce ex aequo

Wiktoria Tarsek -  wyróżnienie

Polański Paweł -  wyróżnienie

Amelia Szczerba -  nagroda za udział

Aleksandra Tarasek - nagroda za udział

III  kategoria   klasy     4-6     (11-13)

Jan Borowski - I miejsce   ex aequo

Gabryiela Nowak - I miejsce   ex aequo

Katarzyna i Szymon Tocha - II miejsce

Sebastian Barłóg - III miejsce ex aequo

Julia Polańska- III miejsce ex aequo

Adrian Gucwa - nagroda za udział

Sandra Szczerba -  nagroda za udział

IV Kategoria kl.     7-8   (14-15)

Gabriela Gołyźniak - I miejsce

Beata Fyda (praca przestrzenna) - II miejsce

Wiktoria  Frączek - III miejsce

V  kategoria   szkoły średnie      (16-18)

Małgorzata Pietruch - I miejsce

Gabryiela Jędrusik -  II miejsce

Agnieszka Gaborek - III miejsce

VI  studenci dorośli

Maria Chronowska - I miejsce

Krystyna Witnik - II miejsce

Forma literacka

Kategoria kl. 4-6

Mikołaj Filipowicz - I miejsce

Wiktoria Filipowicz - II miejsce  ex aequo

Julia Tokarz - II miejsce  ex aequo

Natalia Filip - III miejsce

Natlia Filip - III  miejsce      

Amelia Polańska - wyróżnienie     

II kategoria kl. 7-8    i  dorośli

Maria Olchawska -  I miejsce

Dawid Gucwa - wyróżnienie

Gąrace podziękowania dla  wszystkch uczestników konkursu za podjęcie trudu wykonania pracy, gratulujemy pomysłu i wyobraźni. 

Prace pokazane są na wystawie umieszczonej w podcieniach naszego kościoła, (na czsas odpustu) a potem w starym kościele  -  zachęcamy do obejrzenia.

Rozdanie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

60645