Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Konkurs z okazji 500 – letniej rocznicy powstania kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krużlowej

GBP Krużlowa Niżna
Konkurs z okazji 500 – letniej rocznicy powstania  kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Krużlowej

Treść

     W tym roku przypada 500- letnia rocznica powstania naszego parafialnego kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który jest symbolem wiary i tradycji naszych przodków. Aby upamiętnić ten wyjątkowy jubileusz Biblioteka Publiczna w Krużlowej, Zespół Szkolno- Przedszkolny i Parafia w Krużlowej, zorganizowała konkurs plastyczno - literacki pt:

"Wieś Krużlowa z historią parafialnego kościółka w tle"

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej, młodzieży szkół średnich, studentów oraz dorosłych. Potrwa od 25 maja do 24 lipca 2020 r.

Prace należy wykonać w formie plastycznej dowolną techniką( mile widziane prace przestrzenne) lub literackiej: wiersz, legenda opowiadanie.

Najlepsze prace staną sie częścią wystawy pokonkursowej w starym Kościółku.

 

 

szczegóły w regulaminie:

 

Regulamin konkursu plastyczno – literackiego:

Wieś Krużlowa z historią parafialnego drewnianego kościółka w tle.

Z okazji 500 – letniej rocznicy powstania kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Krużlowej

Temat: „Wieś Krużlowa z historią drewnianego kościółka w tle.”- ilustracja lub wiersz związany tematycznie z historią naszej miejscowości- Krużlowa i starym kościółkiem zbudowanym w 1520 r. , którego 500-letnią rocznicę obchodzimy w bieżącym roku. Czas trwania konkursu: - Od 25 maja do 25 lipca 2020 roku.

Organizator: Biblioteka Publiczna w Krużlowej Niżnej, Zespól Szkolno- Przedszkolny w Krużlowej, Parafia w Krużlowej.

Forma: - plastyczna/ dowolna technika , format A4, A3 , mogą być prace przestrzenne

- literacka / wiersz nie mniej niż 3 zwrotki, opowiadanie, legenda.

Uczestnicy / forma plastyczna /

      I kategoria: przedszkola – klasy 0

II kategoria: uczniowie klas1-3

 III kategoria: uczniowie klas 4-6

IV kategoria: uczniowie klas 7-8 Młodzież szkół średnich, studenci , dorośli.

Forma: literacka

I kategoria: uczniowie klas 4-6

 II kategoria: uczniowie klas 7-8

Młodzież szkół średnich, studenci, dorośli.

Cel konkursu: Upamiętnienie 500-setnej rocznicy powstania kościoła. Zachęcenie , dzieci młodzież oraz dorosłych do poznania historii wsi i kościoła, w dostępnych publikacjach folderach, książkach. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i literackich. Zasady konkursu: Każdy uczestnik wykonuje jedną prace w wybranej formie. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika. Każda praca powinna być podpisana imię nazwisko wiek. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Termin podsumowania konkursu zostanie podany do wiadomości zainteresowanych.

Kryteria oceny.

Forma plastyczna: Samodzielność wykonania, pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem

Forma literacka: Poprawna ortografia i interpunkcja Odpowiednia kompozycja bogactwo języka. Prace należy składać w bibliotece publicznej w Krużlowej Niżnej z zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

 

 

63135