Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

"Książka na telefon"

GBP Kąclowa

Treść

Biblioteka Publiczna w Kąclowej oferuje od listopada 2020 roku nową formę wypożyczania. Jest to usługa "Książka na telefon". Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie wsi Kąclowa. Są już pierwsi czytelnicy korzystający z tej formy wypożyczania.

Regulamin usługi bibliotecznej „Książka na telefon”

Biblioteki Publicznej w Kąclowej

 1. PRAWO KORZYSTANIA

  1. Biblioteka Publiczna  w Kąclowej (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon” .
  2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
  3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie wsi Kąclowa
  4. W ramach usługi „Książka na telefon” usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
  5. Prawo korzystania z usługi ,, Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.
  6. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki
  7. Książki można zamawiać telefonicznie w godzinach otwarcia placówki.
  8. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników filii Biblioteki nie więcej niż raz na 2 tygodnie.
  9. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki w najbliższej placówce, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.

 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę określa przyjęta i realizowana przez GBP w Grybowie z/s w Stróżach wraz z filiami ustawa.

 3. WYPOŻYCZANIE

  1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek
143446