"Cyżyku, czyżyku..."

13.03.2020 | GBP Kąclowa

Kontynuacja zajęć pt. "Poznajemy kulturę i zwyczaje naszych przodków"

Ciekawą formą zajęć dla dzieci okazały się gry i zabawy taneczne z dawnych lat. Dzieci z kl. 0b ZSP w Kąclowej uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, na których poznają dawne zabawy połaczone z muzyką i śpiewem. Tego typu zajęcia mają bardzo korzystny wpływ na rozwój dziecka. Zabawy zespołowe rozwijają indywidualne zdolności w zakresie inicjatywy, aktywności, inwencji twórczej, skupienia uwagi, szybkiej orientacji i podejmowania decyzji. Rozwijają również poczucie wspólnoty.

Zajęcia prowadzone są od stycznia do maja 2020r.,  przy wspólpracy z Domem Kultury i ZSP w Kąclowej.

Autor: matulae | 

Galeria zdjęć