Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Mała książka - wielki człowiek

GBP Florynka
Mała książka - wielki człowiek

Treść

Jak ważne jest czytanie - każdy rodzic wie! Wie również jak ważne jest rozbudzenie u dziecka miłości do książki, a tym samym przeniesienie go w świat niezapomnianej literatury. Bliski kontakt z książką daje zarówno dzieciom, jak i rodzicom wiele korzyści. Rozwija wyobraźnię i kreatywność, powiększa zasób słów, uczy intonacji i melodii języka, daje poczucie bezpieczeństwa oraz wzmacnia więź z rodzicem, rozluźnia, łagodzi napięcie, wycisza emocje,a także jest pretekstem do szczerej rozmowy.

Promując akcję "Mała książka - wielki człowiek" dnia 23 stycznia 2023 roku w Filii biblioteki we Florynce nastąpiło rozdanie dyplomów. Dzięki rodzicom dla których ważna jest książka najmłodsi czytelnicy mogli wziąć udział w projekcie. Z racji okresu świątecznego przy wspólnym kolędowaniu w sposób uroczysty w obecności P. Marii Majcher - dyrektor GBP, P. Grzegorza Karakuły - sołtysa wsi Florynka, P. Andrzeja Szafrańskiego - instrukora GOK, a także rodziców - dzieci odebrały dyplomy.

Nasza akcja nadal trwa, dlatego dalej zachęcam rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania biblioteki i korzystania z oferty.

127194