Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Dzień Strażaka

GBP Florynka
Dzień Strażaka

Treść

Z okazji Dnia Strażaka zostały przeprowadzone zajęcia w klasach 0a i 0b Szkoły Podstawowej we Florynce. Po wprowadzeniu w tematykę omawianych zajęć dzieci  wysłuchały opowiadania pt. "Odważny struś zostaje strażakiem". Bajka ta porusza aspekty akceptacji w grupie, sposobu rozwiązywania konfliktu i uczy poczucia własnej wartości. Bohaterami są zwierzęta podwórkowe, gdzie struś jako główny bohater pomaga gospodarzowi w ratowaniu zwierząt z pożaru. W nagrodę od strażaków dostał hełm i odtąd nazywany jest dzielnym strażakiem.

Strażak ochotnik to wolontariusz często walczący z groźnymi pożarami. Straż pożarna to jednak nie tylko walka z ogniem, ale także bezinteresowna pomoc niesiona innym np. w wypadkach samochodowych, powodziach itp.

Na zajęcia została zaproszona również druhna Dominika Burnagiel reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną we Florynce. Dzieci wysłuchały informacji na temat sprzętu, jaki miała ze sobą druhna. Mogły sprawdzić i skorzystać z krótkowfalówek, przymierzyć osobiście przyniesione rzeczy, a później stanąć do wspólego zdjęcia.

Wszystkim Strażakom:

Za trud, poświęcenie, ofiarność,

bezinteresowną chęć niesienia pomocy i ratunku wszystkim tym , którzy tego potrzebują,

Za wielki dar, jakim jest Wasza służba

DZIĘKUJEMY!

i życzymy tylu powrotów, ilu wyjazdów!

 

 

137411