Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

103 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

GBP Florynka
103 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Treść

Z okazji 11 listopada w naszej miejscowości obchodziliśmy 103 Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz.

Obchody rozpoczęły się na cmentarzu wojskowym z I Wojny Światowej. Po złożeniu kwiatów przez Wójta Gminy Grybów oraz delegacji pozostałych instytucji i stowarzyszeń wszyscy uczestnicy udali się do kościoła parafialnego we Florynce, gdzie Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Wrzesiński.

Część artystyczna dalszych obchodów miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej we Florynce. Zebrani goście mieli możliwość oglądnięcia oraz wysłuchania montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez organizatorów.

Uroczystość obejmowała: taniec i śpiew w wykonaniu dziecięcej grupy tanecznej przygotowanej przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej, a także spektakl „Bez tej miłości nie można żyć” przedstawiony przez Ruch Sercańskiej Młodzieży działający przy Parafii Florynka. Wysłuchano także śpiewu laureatów konkursu „Piosenki patriotycznej” oraz utworów muzycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z OSP Florynka.

Na zakończenie uroczystości dzieciom biorącym udział w konkursie „Piosenki patriotycznej” oraz konkursie plastycznym „Polskie Symbole Narodowe” Pan Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz wręczył dyplomy wraz z nagrodami.

W dalszej części uroczystości odbyła się wieczornica w Domu Strażaka w Wawrzce połączona z wystawą „Historia Oręża Polskiego” ze zbiorów ks. Mariusza Wrzesińskiego.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy wzięli udział w Obchodach Święta Niepodległości we Florynce jak i na Wawrzce.

Dziękujemy również wszystkim zangażowanym w przygotowanie tej uroczystości, a przede wszystkim: GOK w Grybowie, Filli GBP we Florynce, GOK we Florynce, OSP Florynka, OSP Wawrzka, Szkoła Podstawowa we Florynce, KGW Florynka, KGW Wawrzka oraz ks. Mariuszowi Wrzesińskiemu i młodzieży.

127194