Zapraszamy do konkursu

27.04.2020 | GBP Florynka

Konkurs plastyczny

     

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach Filia we Florynce oraz Szkoła Podstawowa Jana Pawła II we Florynce ogłaszają

konkurs plastyczny pod hasłem:

"Ukochany Nasz Rodak - Jan Paweł II".

Konkurs organizowany jest z okazji 100 urodzin Jana Pawła II;

trwa od 20 kwietnia br. do 20 maja br. i skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i przedszkoli.

 

Prace można wykonać w formacie A-4 lub A-3, w dowolnej technice (z wyjątkiem elementów odpadających), a następnie zdjęcie tej pracy należy przesłać na poniższe e-maile:

biblioteka.florynka@onet.pl

lub

witek.ania@onet.pl

 

Wystawę wirtualną Waszych prac można zobaczyć na stronie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej od dnia 21 maja br.

Z chwilą otwarcia biblioteki dla czytelnika prace konkursowe w wersji papierowej można składać w bibliotece.

Oceny prac dokona wybrana komisja konkursowa, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki i Szkoły Podstawowej.

Prezentacje prac będzie można ogladać w Filii Biblioteki we Florynce, a wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

 

*Przesłanie pracy wiąże się równocześnie z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych.

 

Zapraszają bibliotekarze.