Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

XXX Gminny Konkurs Plastyczny

GBP Biała Niżna

Treść

Gminna BIBLIOTEKA  Publiczna                                                 Biała Niżna  2023 

W Grybowie z/s Stróżach

Filia Biała Niżna

tel. (18) 445 13 29,

http://gbp.gminagrybow.pl

e-mail: biblioteka.biala.grodek@onet.pl

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ilustracja do wiersza/bajki Aleksandra Fredry”

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach obchodów 230 rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich.  

1.ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna Filia w  Białej Niżnej.

2.CZAS TRWANIA KONKURSU

Od 1 marca do 17 kwietnia 2023 roku. 

3.CELE KONKURSU

 • zachęcenie dzieci do czytania książek
 • popularyzacja obchodów Roku Aleksandra Fredry
 • uczczenie pamięci pisarza
 • zapoznanie uczestników konkursu z twórczością Aleksandra Fredry
 • promocja biblioteki wraz z filiami w środowisku lokalnym
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –VIII szkół podstawowych, oraz szkół średnich

kategoria I – klasy I – III

kategoria II – klasy IV- VI

kategoria III – klasy VII – VIII

kategoria IV – szkoły średnie

 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, organizator nie przyjmuje prac zbiorowych
 • prace muszą być wykonane samodzielnie,
 • do każdej pracy należy dołączyć na przodzie metryczkę, która ma zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • klasę uczestnika

 

 • organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych
 • złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu

5.ZADANIE KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do wiersza/bajki autorstwa Aleksandra Fredry, ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści.

6.FORMA PRACY

 • format pracy – A4
 • proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki

7.TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

Termin dostarczania prac upływa dnia 17 kwietnia 2023 roku. Prace konkursowe należy złożyć  do placówek bibliotecznych w danej miejscowości (Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Ptaszkowa, Stara Wieś, Stróże). Maksymalna liczba prac z jednej placówki – 12.

8.KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową powoła organizator konkursu. Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • sposób ujęcia tematu
 • walory artystyczne
 • oryginalność projektu
 • kompozycja
 • własna interpretacja

9.FINAŁ KONKURSU

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w „Tygodniu Bibliotek”, w maju 2023 roku (termin może ulec zmianie). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  na stronie internetowej biblioteki. Na laureatów konkursu czekają nagrody!

Prawa autorskie: Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac.

 

Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

 

 

 

148405