Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Wizyta najmłodszych czytelników.

GBP Biała Niżna
Wizyta najmłodszych czytelników.

Treść

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń - poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

"Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swojego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie mu telewizji." Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

Fragmenty tekstu zaczerpnięto ze strony internetowej:

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ są one opracowane przez Fundację ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom";

 

"Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

 

 

W dniu 22 maja 2018 roku dzieci z Przedszkola  w Białej Niżnej odwiedziły bibliotekę. Tematem spotkania było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką. Dzieci dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać.Zobaczyły jak wygląda karta czytelnika, poznały zasady wypożyczania książek, a także jak należy o nie  dbać. Zwieńczeniem spotkania był teatrzyk kamishibai i bajeczka "O wilku i siedmiu koźlątkach"

 

66255