Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Narodowe Czytanie

GBP Cieniawa
Narodowe Czytanie

Treść

Wspólne czytanie to nie tylko okazja do odkrywania literackich arcydzieł, ale również wspólne celebrowanie piękna słowa i przekazywanie emocji.

Filia biblioteki w Cieniawie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Klubem Senior + zorganizowała akcję Narodowe Czytanie.

Co roku podczas akcji Narodowego Czytania przedstawiane są dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. W tym roku wytypowano dzieło Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem", które porusza tematy miłości, patriotyzmu i tożsamości narodowej. Po krótkim wstępie i przywitaniu zaproszonych gości, odczytano list okolicznościowy wystosowany przez prezydenta RP. Następnie wspólnie z seniorami odczytane zostały fragmenty utworu dzieła powieści Elizy Orzeszkowej. Na koniec po wysłuchaniu kilku słów od przybyłych gości każdy mógł przybić pamiątkową pieczątkę przysłaną z kancelarii prezydenckiej.

Dziękuję serdecznie wszystkim za aktywne włączenie się w tą akcję, a współorganizatorom za pomoc.

148397