Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Kto Ty jesteś? - Polak mały

GBP Cieniawa
Kto Ty jesteś? - Polak mały

Treść

Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości w klasie II Szkoły Podstawowej w Cieniawie zorganizowane zostały zajęcia. Spotkanie miało na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków od momentu powstania państwa polskiego, aż do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przybliżenie znanych postaci mających wpływ na dzieje historyczne w tamtych czasach, a także przypomnienie ważnych dla Polski symboli narodowych. Wyrecytowaliśmy wspólnie wiersz Władysława Bełzy "Kto ty jesteś? Polak mały", a także "Co to jest Polska? Katarzyny Grochowskiej.

W drugiej części zajęć dzieci wykorzystując nabytą wiedzę wypełniły krzyżówkę, której hasło brzmiało PATRIOTYZM oraz wykonały orła jako jeden z symboli narodowych. Na koniec zostały wręczone dyplomy małego patrioty.

Zajęcia miały na celu kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz wzbudzenie dumy z bycia Polakiem.

 

136006