Przejdź do treści
5
BanerNowyHerb
4
Przejdź do stopki

Konkurs Fotograficzno-Czytelniczy

GBP Binczarowa
Konkurs Fotograficzno-Czytelniczy

Treść

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z/s w Stróżach Filia w Binczarowej

oraz Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej

ogłaszają konkurs

 

#zostań w domu z książką

 

Regulamin konkursu

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych;

a) uczniowie klas I – III SP Binczarowa

b) uczniowie klas IV – VIII SP Binczarowa

2. Cele konkursu:

- popularyzowanie czytelnictwa,

- promocja działań biblioteki,

- promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy fotografii,

- rozwijanie umiejętności stosowania technik fotograficznych,

- inspirowanie twórczych poszukiwań.

3. Zasady konkursu:

- konkurs trwa od 21.03.2022 r. – 04.05.2022 r.,

- konkurs polega na wykonaniu sobie zdjęcia z książką,

- zdjęcia powinny być wykonane w domu lub w jego bliskim otoczeniu,

- każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia,

- zdjęcia powinny być przesłane na mail: malgk@onet.eu lub biblioteka.binczarowa@onet.pl

- w treści wiadomości mailowej należy podać imię i nazwisko autora pracy, nazwę klasy, oraz tytuł pracy,

- zdjęcia nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane,

- zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wykonanych fotografii w publikacji na stronie Szkoły i Biblioteki oraz na portalach internetowych.

4. Kryteria oceny:

- zgodność pracy z tematem konkursu,

- oryginalność i pomysłowość zdjęć,

- interesująca sceneria,

- efekt wizualny.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

- nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa,

- dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy,

- wręczenie nagród nastąpi w najbliższym możliwym terminie.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

121396